Anmärkningar om batteriavfall

Anmärkningar om batteriavfall
I samband med försäljning av batterier eller leverans av apparater som innehåller batterier är vi skyldiga att informera dig om följande:
Du kan lämna tillbaka gamla batterier som vi har eller har haft i vårt sortiment till Praxis / 7days, Pumpvägen 2, 243 41 Höör. Symbolerna som visas på batterierna har följande betydelser:

Symbolen på den överkorsade soptunnan betyder att batteriet inte får slängas med hushållsavfallet.

Pb = batteri innehåller mer än 0,004 viktprocent bly
Cd = batteri innehåller mer än 0,002 viktprocent
Kadmium Hg = batteri innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver.

Observera instruktionerna ovan.