Integritetspolicy

1 Information för behandling av personuppgifter

1.1 I det följande informerar vi dig om insamling av personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är all information som kan hänföras till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadress och användarbeteende

1.2 Den personuppgiftsansvarige enligt dataskyddsförordningen är:

7days jobwear AB (7days)

Organisationsnummer 559221-6757

Pumpvägen 2

243 41 Höör

Telefon: 040-6450428

E-post: info@7days.se

 

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du kontakta vår dataskyddsansvarige Jesper Rasmussen:

Telefon: + 45 29 99 25 82

E-post: jesper@praxiswear.dk

 

2 Insamling av personlig information när du besöker vår webbplats

2.1 När du besöker 7days webbplatser kan 7days behandla information om din IP-adress samt information om din dator, enhet och webbläsare.

2.2 Vi behandlar även information om ditt besök (t.ex. information om hur du kommer åt våra webbplatser, hur du navigerar runt dem, vilka sidor du besöker, innehåll du tittar på, dina sökningar, annonser du har sett, etc.) Denna personliga information erhålls genom cookies, loggfiler och annan teknik (du kan läsa mer om vår användning av cookies under punkt 7.

2.3 Utöver den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster (t.ex. nyhetsbrev) som du kan använda om du är intresserad. För detta ändamål bör du normalt förse oss med ytterligare personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla tjänsten i fråga och för vilka ovannämnda databehandlingsprinciper gäller.

2.4 När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär lagrar vi den information du lämnar (din e-postadress, ditt namn och telefonnummer i förekommande fall), för att kunna svara på dina frågor. Vi lagrar de personuppgifter som samlas in via vår webbplats under en period på upp till 3 år.

2.5 Vår grund för behandling är våra berättigade intressen av att webbplatsen fungerar optimalt.

 

2.6 Användning av vår webbshop

2.6.1 Om du vill beställa i vår webbshop är det nödvändigt för avtalets ingående att du lämnar dina personuppgifter som vi behöver för att behandla din beställning. Obligatoriska uppgifter som krävs för hanteringen av kontrakt markeras separat, medan övrig information är valfri. Vi behandlar informationen du lämnar till oss för att behandla din beställning.2.6.1 

2.6.2 För detta ändamål kan vi komma att vidarebefordra din betalningsinformation till vår bank.

2.6.3 Du kan frivilligt skapa ett kundkonto, vilket gör att vi kan spara dina uppgifter för framtida köp. När du skapar ett konto under "Mitt konto" sparas informationen du anger. Du kan alltid radera ditt användarkonto, inklusive de uppgifter som du har lämnat under "Mitt konto".

2.6.4 Vår grund för behandling för ovanstående ändamål är att informationen är nödvändig för att kunna behandla din beställning.

2.6.5 Enligt bokföringslagen är vi skyldiga att lagra dina betalnings- och orderuppgifter under en period av 7 år. Vid ett rättsanspråk kommer vi att kunna lagra personuppgifterna längre. Efter utgången av denna period kommer motsvarande data att raderas rutinmässigt om de inte längre är nödvändiga för att fullgöra eller inleda avtalet och/eller om vi inte har något legitimt intresse av att fortsätta behålla dem.

2.6.6 För att förhindra obehörig åtkomst av tredje part till dina personuppgifter, särskilt finansiella data, krypteras beställningsprocessen med TLS-teknik.

 

2.7 Nyhetsbrev

2.7.1 Med ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, med vilket vi informerar dig om våra aktuella intressanta erbjudanden. De annonserade varorna och tjänsterna nämns i samtyckesformuläret. Vi skickar endast marknadsföringsmaterial till dig via e-post när vi har inhämtat ditt samtycke i enlighet med marknadsföringslagens regler.

2.7.2 Vi använder den så kallade dubbelopt-in-proceduren för att registrera oss för vårt nyhetsbrev. Det innebär att vi efter din registrering skickar dig ett e-postmeddelande till den e-postadress du angett, där vi ber dig bekräfta att du önskar ta emot nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering kommer din information inte att användas. Dessutom lagrar vi dina IP-adresser samt tidpunkten för registrering och bekräftelse. Syftet med detta förfarande är att kunna styrka din registrering och vid behov klargöra ett eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

2.7.3 Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Efter din bekräftelse kommer vi att spara din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet.

2.7.4 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke att skicka ut nyhetsbrevet och avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Du kan återkalla genom att klicka på länken i varje e-postmeddelande med nyhetsbrev eller genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@7days.se

2.7.5 Vi vill påpeka att vi utvärderar ditt användarbeteende när vi skickar nyhetsbrevet. För denna utvärdering innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade webbsignaler eller spårningspixlar, som är enpixelbildfiler som lagras på vår webbplats. Uppgifterna samlas endast in pseudonymt, dvs. att ID:n inte är kopplade till dina övriga personuppgifter och att en direkt personlig referens är utesluten.

2.7.6 Du kan när som helst invända mot denna spårning genom att klicka på den separata länken i varje e-postmeddelande eller genom att informera oss via en annan kontaktkanal och därmed avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.

2.7.7 Vår grund för behandling är våra legitima intressen av att förstå hur våra kunder tar emot vår marknadsföring och för att förbättra marknadsföringen till dig och våra andra kunder i framtiden.

2.7.8 När du har gett ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet lagrar vi din information tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet, eller i enlighet med det specifika samtycket. När du har avslutat prenumerationen lagrar vi uppgifterna rent statistiskt och anonymt. Dessutom är sådan spårning inte möjlig om du har inaktiverat standardvyn av bilder i ditt e-postprogram. I det här fallet kommer nyhetsbrevet inte att visas i sin helhet och du kanske inte kan använda alla funktioner. Om du visar bilderna manuellt kommer ovanstående spårning att ske.

Behåll i enlighet med Konsumentombudsmannens riktlinjer dokumentation om ditt samtycke till att skicka nyhetsbrev via e-post till två år efter att vi senast använde ditt samtycke.

2.7.9 Klaviyo

Vi använder Klaviyo för att organisera och skicka e-postkampanjer. Leverantören är Klaviyo Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (hädanefter „Klaviyo").

Klaviyo är en tjänst med vilken bland annat utskick av e-post kan organiseras och analyseras. Om du anger data i syfte att ta emot en e-post (t ex e-postadress) kommer dessa att lagras på Klaviyos servrar i USA. Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Detaljer kan hittas här: https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement.

Med hjälp av Klaviyo kan vi analysera våra e-postkampanjer och organisera uppföljningskampanjer efter målgruppen. Så vi kan t ex se om ett e-postmeddelande har öppnats och vilka länkar, om några, som klickades på. På så sätt kan vi bland annat avgöra vilka länkar som klickades på särskilt ofta. Vi kan också se om vissa tidigare definierade åtgärder (konverteringar) utfördes efter öppning/klickning. Vi kan t ex se om du har gjort ett köp efter att ha klickat på e-postmeddelandet. Klaviyo låter oss också dela in ("kluster") e-postmottagare i olika kategorier. E-postmottagarna kan t ex uppdelat efter ålder, kön eller bostadsort. På så sätt kan e-posten bättre anpassas till respektive målgrupp.

För mer information, se Klaviyos integritetspolicy på följande länk: https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice

Om du inte vill ha en analys av Klaviyo måste du avregistrera dig från e-postkampanjens distributionslista. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande avregistreringslänk i varje e-postmeddelande. De uppgifter du har lagrat hos oss i syfte att ta emot e-postmeddelandet kommer att bevaras av oss eller e-postleverantören tills du avregistrerar dig från e-postmeddelandet och raderas från e-postdistributionslistan efter att du avregistrerat e-post. Data som lagras av oss för andra ändamål förblir opåverkade.

Efter att du har tagits bort från e-postdistributionslistan kan din e-postadress lagras av oss eller e-postleverantören på en svartlista om detta är nödvändigt för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan används endast för detta ändamål och kombineras inte med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa lagkrav när du skickar e-post. Lagringen på den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än våra legitima intressen.

Orderhantering

Vi har ingått ett orderhanteringsavtal (AVV) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagen, som säkerställer att personuppgifter om våra webbplatsbesökare endast behandlas i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

 

2.8 Partners och/eller leverantörer till 7days jobwear AB

2.8.1 När du är affärspartner eller leverantör till 7days eller är kontaktperson för en affärspartner/leverantör behandlar vi personuppgifter om ditt namn, företagsnamn, företagsadress, arbetstelefonnummer, e-postadress och titel samt allmänt tillgänglig information och annan information som du lämnar till oss.

2.8.2 Vi behandlar personuppgifterna för användning i avtalshantering samt för att ta emot varor och tjänster från våra leverantörer och samarbetspartners, och i förekommande fall för att fullgöra avtal med våra kunder.

2.8.3 Vi lagrar uppgifterna om våra samarbetspartners och/eller leverantörer i upp till 7 år i enlighet med bokföringslagen.

 

3 Att dela din personliga information med andra

3.1 Beroende på vilka personuppgifter det är fråga om, syftet med behandlingen och i vilket sammanhang personuppgifterna ingår kan vi komma att vidarebefordra personuppgifter till tredje part. När vi lämnar ut personuppgifter avslöjar vi dem i den specifika information vi tillhandahåller när vi samlar in informationen.

3.2 7days lämnar även dina personuppgifter till databehandlare när detta är en förutsättning för att uppfylla syftet. Våra databehandlare behandlar endast dina personuppgifter för våra ändamål och enligt våra instruktioner.

3.3 Vi säkerställer att vi vid utlämnande av personuppgifter har nödvändiga behandlingsunderlag för ett utlämnande, samt att utlämnandet är relevant i förhållande till de ändamål för vilka vi behandlar uppgifterna.

 

 

4 Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

 4.1 I samband med vår behandling av dina personuppgifter kan vi komma att överföra informationen till länder utanför EU/EES.

4.2 Dataskyddslagstiftningen i dessa länder kan vara lindrigare än den är i Sverige och resten av EU/EES. I vissa länder har dock EU-kommissionen fastställt att dataskyddsnivån är i nivå med skyddsnivån inom EU/EES. Om vi ​​överför personuppgifter till länder där så inte är fallet kommer överföringen av dina personuppgifter till dessa länder utanför EU/EES att ske på grundval av de standardöverföringskontrakt som upprättats av Europeiska kommissionen, speciellt utformade för att säkerställa en adekvat skyddsnivå.

4.3 Du kan läsa mer om överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES på EU-kommissionens hemsida.

Om du vill ha ytterligare information om vår överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES är du välkommen att kontakta oss på info@praxiswear.dk.

 

5 Lagringsperiod, dataintegritet och säkerhet

5.1 Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in. När dina personuppgifter inte längre behövs ser vi till att de raderas på ett säkert sätt.

5.2 Det är vår policy att skydda personuppgifter genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

5.3 Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa dataskydd för alla personuppgifter som vi behandlar. Vi gör regelbundet interna uppföljningar i förhållande till att policyer och åtgärder är tillräckliga och efterlevs.

 

6 Dina rättigheter

6.1 Som registrerad har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Om du vill utnyttja dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

6.2 Du kan - villkorslöst och när som helst - återkalla ditt samtycke. Detta kan göras genom att skicka ett mail till oss (se mail ovan). Återkallelse av ditt samtycke kommer inte att ha någon negativ inverkan. Detta kan dock innebära att vi inte kommer att kunna möta specifika önskemål från dig i framtiden. Återkallande av ditt samtycke kommer inte att påverka lagenligheten av behandlingen på grundval av samtycke innan den återkallas. Dessutom kommer det inte att påverka någon behandling som utförs på någon annan laglig grund.

6.3 Du kan också – villkorslöst och när som helst – göra invändningar mot vår behandling när den grundar sig på vårt berättigade intresse.

6.4 Dina rättigheter inkluderar även följande:

 • Rätt till åtkomst: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och ofullständiga personuppgifter kompletterade.
 • Rätt att radera (rätten att bli bortglömd): I särskilda fall har du rätt att få personuppgifter om dig raderade innan den tidpunkt då vi normalt raderar dina personuppgifter.
 • Rätt att begränsa behandlingen: I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad får vi i fortsättningen endast behandla personuppgifterna - förutom lagring - med ditt samtycke, eller i syfte att rättsliga anspråk kan fastställas, hävdas eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktig samhällsintressen.
 • Rätt att invända: I vissa fall har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, och alltid om behandlingen är i syfte för direktmarknadsföring.
 • Rätt till dataportabilitet: I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan.

 

7 Cookies

7.1 För ren informationsanvändning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill se vår webbplats samlar vi in ​​följande data, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa dig vår webbplats och för att säkerställa stabilitet och säkerhet:

 • IP-adress
 • Datum och tid för begäran
 • Skillnad i tidszon jämfört med Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i begäran (specifik sida)
 • Åtkomststatus / HTTP-statuskod
 • Mängden data som överförs i varje enskilt fall

Webbplats varifrån förfrågan kom

 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Språk och version av webbläsarprogramvaran.

7.2 Utöver ovanstående data lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk i anslutning till den webbläsare du använder och som förser parten som sätter cookien (i detta fall oss) med viss information. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra Internettjänsten som helhet mer användarvänlig och effektiv.

7.3 Utplacerad angående cookies:

a) Denna webbplats använder följande typer av cookies, vars omfattning och funktionalitet förklaras nedan:

 • Tillfälliga cookies (för detta ändamål b)
 • Beständiga cookies (se c).

b) Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar särskilt sessionscookies. Dessa lagrar ett så kallat sessions-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan kopplas till den gemensamma sessionen. Detta gör att du kan känna igen din dator när du återvänder till vår sida. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

c) Beständiga cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, vilket kan variera beroende på cookie. Du kan när som helst radera cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

d) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar efter dina preferenser och t.ex. vägra acceptera cookies från tredje part eller alla cookies. Observera att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

e) Vi använder cookies för att identifiera dig vid efterföljande besök om du har ett konto hos oss. Annars måste du logga in igen vid varje besök.

7.4 Grunden för behandlingen är våra berättigade intressen av att webbplatsen är användbar och fungerar optimalt.

 

7.5 Statistik på webbplatsen

Använder Google Analytics

7.5.1 I den mån du har gett ditt samtycke använder denna webbplats Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC. Ansvarig tjänsteleverantör i EU är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Men om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer din IP-adress att trunkeras av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla annan webbplatsaktivitet och internetanvändningstjänster till webbplatsoperatören.

7.5.2 IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med någon annan Google-data.

7.5.3 Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp ()". Det innebär att IP-adresser behandlas i förkortad form, vilket innebär att de inte kan kopplas till en specifik person. Om uppgifterna som samlas in om dig avser en person, kommer detta att uteslutas omedelbart och personuppgifterna raderas omedelbart.

7.5.4 Du kan avvisa användningen av cookies genom att välja relevanta inställningar i din webbläsare, men tänk på att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google samt Googles bearbetning av dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarplugin, som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

7.5.5 Den rättsliga grunden och möjligheten att återkalla denna behandling är ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) i dataskyddsförordningen).

7.5.6 De uppgifter som skickas av oss och länkade till cookies raderas automatiskt efter 14 månader. Radering av data vars lagringstid har löpt ut sker automatiskt en gång i månaden.

7.5.7 Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Statistiken som samlas in gör att vi kan förbättra våra erbjudanden och göra det mer intressant för dig som användare. Under ditt besök på webbplatsen, t.ex. följande data:

 • sidorna du kallar fram, din "klickväg".
 • uppnå "webbplatsmål" (omvandlingar, t.ex. prenumerationer på nyhetsbrev, nedladdningar, köp)
 • ditt användarbeteende (t.ex. klick, uppehållstid, avvisningsfrekvens)
 • din ungefärliga plats (region)
 • din IP-adress (i förkortad form)
 • teknisk information om din webbläsare och de slutenheter du använder (t.ex. språkinställning, skärmupplösning)
 • Referens-URL (via vilken webbplats/via vilket reklammedium du kom till den här webbplatsen)

7.5.8 Mottagarna av uppgifterna är:

Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001

som databehandlare. Vi har ingått ett databehandlaravtal med Google för detta ändamål. Google LLC, beläget i Kalifornien, USA, och eventuellt den amerikanska regeringen kan komma åt data som lagras av Google. Det kan inte uteslutas att data kommer att överföras till USA.

7.5.9 (Du kan hitta mer information om användarvillkoren för Google Analytics och dataskydd hos Google på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/

 

7.6 Webbmarknadsföring

Använder Google Adwords Conversion

7.6.1 Vi använder Google Adwords för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser som använder reklammedia (så kallade Google Adwords). Vi kan avgöra hur framgångsrika de enskilda annonsåtgärderna är i förhållande till data för annonskampanjerna. På så sätt är vi intresserade av att visa dig annonser som är av intresse för dig, göra vår sida mer intressant för dig och uppnå en rimlig beräkning av annonseringskostnaderna.

7.6.2 Dessa annonser tillhandahålls av Google via så kallade "annonsservrar". För detta ändamål använder vi cookies från reklamservrar, genom vilka vissa parametrar för att mäta framgång, såsom visning av annonser eller klick från användare, kan mätas. Om du går in på vår webbplats via en Google-annons kommer Google Adwords att lagra en cookie på din dator. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. Det unika cookie-ID:t, antalet annonsvisningar per plats (frekvens), senaste visningar (relevant för konverteringar efter konvertering) och information om att välja bort (som indikerar att användaren inte längre vill bli kontaktad) lagras vanligtvis som analysvärden för denna cookie.

7.6.3 Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en AdWords-kunds webbplats och cookien som lagrats på hans dator ännu inte har upphört att gälla, kan Google och kunden känna igen att användaren har klickat på annonsen och har omdirigerats till den sidan. Varje AdWords-kund tilldelas en annan cookie. Därför kan cookies inte spåras via AdWords-kunders webbplatser. Vi samlar inte in eller behandlar personuppgifter i samband med ovan nämnda annonsåtgärder. Vi accepterar endast statistiska utvärderingar från Google. Dessa utvärderingar låter oss se vilka av de annonseringsåtgärder som används som är särskilt effektiva. I synnerhet får vi inga ytterligare uppgifter från användningen av reklammediet, och i synnerhet kan vi inte identifiera användarna på basis av denna information.

7.6.4 På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi har inget inflytande på omfattningen och den vidare användningen av den data som Google samlar in med hjälp av detta verktyg, och informerar dig därför efter bästa kunskap: Genom integrationen av AdWords Conversion får Google information om att du har besökt motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad hos en Google-tjänst kan Google tilldela besöket ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte är inloggad är det möjligt att leverantören kan hämta och lagra din IP-adress.

7.6.5 Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocedure på olika sätt:

a) genom att justera din webbläsarprogramvara i enlighet därmed, i synnerhet kommer undertryckande av cookies från tredje part att resultera i att du inte får några annonser från tredje part;

b) genom att inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare på att blockera cookies från domänen "www.googleadservices.com", https://www.google.de/settings/ads, ta bort denna inställning när du raderar dina cookies;

c) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från leverantörerna som ingår i den självreglerande kampanjen "Om annonser" via länken http://www.aboutads.info/choices, genom att ta bort detta alternativ när du tar bort dina cookies;

d) genom att permanent inaktivera dem i din webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome på länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Observera att i det här fallet kanske du inte kan dra full nytta av alla funktioner i detta erbjudande.

7.6.6 Den rättsliga grunden och möjligheten att återkalla denna databehandling är ditt samtycke

7.6.7 Bearbetningsföretag:

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irland

Klicka här för att läsa databehandlarens integritetspolicy http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Klicka här för att återkalla alla domäner från bearbetningsföretaget https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Använder Google Ads kundmatchningslistor

7.7 Vi använder Google Ads kundmatchningslistor som en del av våra Google-annonseringsaktiviteter. Vi använder endast Google Ads Customer Match med ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 a) GDPR. För att använda Kundmatchning laddas listor med krypterade användardata (t.ex. namn, e-postadresser, adresser, kundspecifika identifierare) upp till Google. Google jämför sedan om den inlämnade användardatan matchar befintliga Google-kunder. Utifrån detta kan målgrupper skapas som kan användas för att styra annonser/kampanjer. Efter att kundmatchningslistorna har skapats raderas den krypterade kunddatan automatiskt. Det gör att leverantörerna inte kommer till nya adresser.

Mottagaren av uppgifterna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland som processor. För detta ändamål har vi slutit ett avtal för beställningshantering med Google. Google LLC, baserat i Kalifornien, USA, och eventuellt amerikanska myndigheter kan komma åt data som lagras av Google. Du kan invända mot denna användning genom att förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta (avaktiveringsalternativ). Du kan också anpassa personlig reklam i ditt Google-användarkonto på fliken Sekretess enligt dina önskemål. För att göra detta, logga in på Google och gå till avsnittet "Data och sekretess" i "Hantera ditt Google-konto".