VAR 10:E BESTÄLLNING GRATIS

Kampanjen är över och vinsterna har dragits.

Alla deltagande beställningar med sista siffran 0 i beställningsnumret har vunnit.

Grattis till alla vinnare, ni kommer att meddelas av vår kundservice!

Vann du inte? Vi har redan många fler kampanjer under förberedelse, din chans har ännu inte kommit!

Håll bara ett öga på dina 7days e-postmeddelanden och vår Instagram-profil (följ här).Villkoren för deltagande: 

Från 28.03.2022 till 30.04.2022 kommer alla som använder koden 10FREE att delta i kampanjen "Var 10:e beställning gratis". Koden kan anges i kundkorgen vid beställning online eller anges vid beställning via telefon/e-post. 15 dagar efter kampanjperiodens slut kommer 7days att lansera dragningen av ett ensiffrigt nummer. Varje deltagare vars beställning har denna siffra som den sista siffran i beställningsnumret kommer att krediteras tillbaka med beloppet för sin beställning. Vinnare kommer att meddelas via e-post och om beställningen är betald ombeds vinnaren att lämna kontoinformation för återbetalning. 7days krediteringen kommer senast 10 dagar efter mottagandet av kontoinformationen. Deltagande är också möjligt flera gånger genom att göra flera beställningar. 7days förbehåller sig rätten att utesluta enskilda deltagare från tävlingen vid försök till bedrägeri. Den juridiska processen är utesluten.